GDI File

? Cách mở file .GDI? Những phần mềm mở file .GDI và sửa file lỗi. Convert N/A GDI file sang định dạng khác.

.GDI File Extension

   
File name GDI File
File Type Dreamcast Gigabyte Disc Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .GDI là file gì?

GDI là Game Files - Dreamcast Gigabyte Disc Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nộp tạo cho emulators Sega Dreamcast; chứa một bản sao thô của dữ liệu trò chơi ban đầu được sử dụng bởi các giả lập; có thể tổ chức các file .BIN và .RAW.

What is a GDI file?

File created for Sega Dreamcast emulators; contains a raw copy of the original game data used by emulators; may hold .BIN and .RAW files.

Cách mở .GDI file

Để mở file .GDI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDI do người dùng đóng góp.

  • nulldc

Chuyển đổi file .GDI

File .GDI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *