GDIAGRAMSTYLE File

? Cách mở file .GDIAGRAMSTYLE? Những phần mềm mở file .GDIAGRAMSTYLE và sửa file lỗi. Convert Binary GDIAGRAMSTYLE file sang định dạng khác.

.GDIAGRAMSTYLE File Extension

   
File name GDIAGRAMSTYLE File
File Type OmniGraffle Diagram Style File
Nhà phát triển The Omni Groupg
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GDIAGRAMSTYLE là file gì?

GDIAGRAMSTYLE là Settings Files - OmniGraffle Diagram Style File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Omni Groupg.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi OmniGraffle, một ứng dụng dùng biểu đồ để chụp những ý tưởng và khái niệm kinh doanh; hoạt động như một tập tin chủ đề cho một sơ đồ mới và chứa các màu mặc định và phong cách cho biểu đồ.

What is a GDIAGRAMSTYLE file?

Settings file used by OmniGraffle, a diagramming application used for capturing ideas and business concepts; acts as a theme file for a new diagram and contains the default colors and styles for the diagram.

Cách mở .GDIAGRAMSTYLE file

Để mở file .GDIAGRAMSTYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDIAGRAMSTYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDIAGRAMSTYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDIAGRAMSTYLE do người dùng đóng góp.

  • The Omni Group OmniGraffle

Chuyển đổi file .GDIAGRAMSTYLE

File .GDIAGRAMSTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *