GDOC File

? Cách mở file .GDOC? Những phần mềm mở file .GDOC và sửa file lỗi. Convert Text GDOC file sang định dạng khác.

.GDOC File Extension

   
File name GDOC File
File Type Google Drive Document Link File
Nhà phát triển Google
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (106 Bình chọn)

File .GDOC là file gì?

GDOC là Page Layout Files - Google Drive Document Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Một tập tin GDOC chứa một liên kết đến một tài liệu được tạo ra bởi Google Documents, một biên tập viên tài liệu trực tuyến với Google Drive. Nó lưu trữ một địa chỉ URL, mà chỉ vào một tài liệu Google Docs được lưu trữ trong Google Drive, cùng với thông tin về tác giả của tài liệu. file GDOC có nghĩa là để được nhấn đúp chuột, mà mở một tài liệu trong Google Docs có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, phương trình, bản vẽ, sơ đồ, hoặc bảng.

What is a GDOC file?

A GDOC file contains a link to a document created by Google Docs, an online document editor included with Google Drive. It stores a URL, which points to a Google Docs document stored in Google Drive, along with information about the author of the document. GDOC files are meant to be double-clicked, which opens a document in Google Docs that may include text, images, equations, drawings, charts, or tables.

Cách mở .GDOC file

Để mở file .GDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDOC do người dùng đóng góp.

  • Google Drive File Stream
  • Google Drive
  • Google Drive
  • Google Slides
  • Dolphin Guide
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GDOC

File .GDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *