GDOCX File

? Cách mở file .GDOCX? Những phần mềm mở file .GDOCX và sửa file lỗi. Convert Text GDOCX file sang định dạng khác.

.GDOCX File Extension

   
File name GDOCX File
File Type Google Drive Document
Nhà phát triển Google
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .GDOCX là file gì?

GDOCX là Page Layout Files - Google Drive Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin Một GDOCX là một tập tin con trỏ tạo ra bởi Google Documents, một biên tập viên tài liệu trực tuyến với Google Drive. Nó chứa thông tin mà điểm đến vị trí của một tài liệu xử lý văn bản được lưu trữ trong Google Drive. file GDOCX không lưu trữ nội dung tài liệu thực tế, chỉ có vị trí của một tài liệu xử lý văn bản được lưu trữ trong Google Drive.

What is a GDOCX file?

A GDOCX file is a pointer file created by Google Docs, an online document editor included with Google Drive. It contains information that points to the location of a word processing document stored in Google Drive. GDOCX files do not store actual document content, only the location of a word processing document stored in Google Drive.

Cách mở .GDOCX file

Để mở file .GDOCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDOCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDOCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDOCX do người dùng đóng góp.

  • Google Drive File Stream
  • Google Drive
  • Google Drive

Chuyển đổi file .GDOCX

File .GDOCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *