GDRAW File

? Cách mở file .GDRAW? Những phần mềm mở file .GDRAW và sửa file lỗi. Convert Text GDRAW file sang định dạng khác.

.GDRAW File Extension

   
File name GDRAW File
File Type Google Drive Drawing
Nhà phát triển Google
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .GDRAW là file gì?

GDRAW là Vector Image Files - Google Drive Drawing, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi Google Drive, một dịch vụ lưu trữ tập tin dựa trên đám mây; cửa hàng một tài liệu tham khảo URL đến một bản vẽ Google Documents, có thể bao gồm vector và raster đồ họa; có thể nhấn đúp chuột để mở các bản vẽ trong Google Docs (trong trình duyệt web của người dùng).

What is a GDRAW file?

Graphics file used by Google Drive, a cloud-based file storage service; stores a URL reference to a Google Docs drawing, which may include vector and raster graphics; can be double-clicked to open the drawing in Google Docs (in the user's Web browser).

Cách mở .GDRAW file

Để mở file .GDRAW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDRAW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDRAW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDRAW do người dùng đóng góp.

  • Google Drive
  • Backup and Sync
  • Backup and Sync
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GDRAW

File .GDRAW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *