GDW File

? Cách mở file .GDW? Những phần mềm mở file .GDW và sửa file lỗi. Convert Binary GDW file sang định dạng khác.

.GDW File Extension

   
File name GDW File
File Type Jaws Unleashed Data File
Nhà phát triển Majesco Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GDW là file gì?

GDW là Game Files - Jaws Unleashed Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Majesco Entertainment.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Jaws Unleashed, một trò chơi hành động mà mất sau khi bộ phim Jaws; được lưu trong thư mục data của quá trình cài đặt trò chơi và chứa thông tin cấp; sử dụng tên như AQUARIUM.GDW, BEACH.GDW, và DEEPSEA.GDW.

What is a GDW file?

Game data file used by Jaws Unleashed, an action game that takes after the the movie Jaws; saved in the data folder of the game installation and contains level information; uses names such as AQUARIUM.GDW, BEACH.GDW, and DEEPSEA.GDW.

Cách mở .GDW file

Để mở file .GDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GetData Graph Digitizer
  • GetData Graph Digitizer
  • Dimos
  • SpecView Ltd SV32

Chuyển đổi file .GDW

File .GDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *