GED File

? Cách mở file .GED? Những phần mềm mở file .GED và sửa file lỗi. Convert Text GED file sang định dạng khác.

.GED File Extension

   
File name GED File
File Type 1GEDCOM Genealogy Data File
Nhà phát triển The LDS Church
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (49 Bình chọn)

File .GED là file gì?

GED là Data Files - 1GEDCOM Genealogy Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The LDS Church.

tập tin Một GED là một tập tin dữ liệu lịch sử các cửa hàng gia đình và dữ liệu sự kiện gia phả trong các định dạng GEDCOM gia phả chuẩn. Nó chứa dữ liệu trong một định dạng văn bản ASCII có thể được mở bằng chương trình phả hệ khác nhau trên nhiều hệ thống máy tính.

What is a GED file?

A GED file is a data file that stores family history and genealogical event data in the standard GEDCOM genealogy format. It contains data in an ASCII text format that can be opened by different genealogy programs on multiple computer systems.

Cách mở .GED file

Để mở file .GED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GED do người dùng đóng góp.

 • iFamily for Mac
 • Ages!
 • Ages!
 • RootsMagic
 • Ancestral Author
 • Thoughtful Creations Genbox Family History
 • Thoughtful Creations Genbox Family History
 • LifeLines
 • GeneWeb
 • Gramps
 • Behold

Chuyển đổi file .GED

File .GED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *