GEDCOM File

? Cách mở file .GEDCOM? Những phần mềm mở file .GEDCOM và sửa file lỗi. Convert N/A GEDCOM file sang định dạng khác.

.GEDCOM File Extension

   
File name GEDCOM File
File Type GEDCOM Genealogy File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .GEDCOM là file gì?

GEDCOM là Data Files - GEDCOM Genealogy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin phả hệ được định dạng bằng cách sử dụng GEDCOM (gia phả và Truyền số liệu) tiêu chuẩn; chứa dữ liệu phả hệ, chẳng hạn như một cây gia đình và thông tin về các cá nhân trong cây gia đình; lưu trong một định dạng văn bản.

What is a GEDCOM file?

Genealogy file formatted using the GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) standard; contains genealogy data, such as a family tree and information about individuals within the family tree; saved in a text format.

Cách mở .GEDCOM file

Để mở file .GEDCOM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GEDCOM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GEDCOM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEDCOM do người dùng đóng góp.

  • Gramps
  • Ancestral Author
  • Ancestral Author
  • LifeLines
  • Ages!
  • GeneWeb
  • GeneWeb

Chuyển đổi file .GEDCOM

File .GEDCOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *