GEMSPEC File

? Cách mở file .GEMSPEC? Những phần mềm mở file .GEMSPEC và sửa file lỗi. Convert Text GEMSPEC file sang định dạng khác.

.GEMSPEC File Extension

   
File name GEMSPEC File
File Type Gem Specification File
Nhà phát triển RubyGems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GEMSPEC là file gì?

GEMSPEC là Developer Files - Gem Specification File, dưới định dạng Text được phát triển bởi RubyGems.

tập tin cho nhà phát triển mà xác định các thuộc tính của một gói RubyGems .GEM; lưu thông tin như tác giả, mô tả một cách sử dụng ví dụ, và giấy phép sử dụng; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản đồng bằng.

What is a GEMSPEC file?

Developer file that specifies the attributes of a RubyGems .GEM package; saves information such as the author, a description, an example usage, and the usage license; saved in a simple plain text format.

Cách mở .GEMSPEC file

Để mở file .GEMSPEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GEMSPEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GEMSPEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEMSPEC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • RubyGems
  • RubyGems
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .GEMSPEC

File .GEMSPEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *