GEN File

? Cách mở file .GEN? Những phần mềm mở file .GEN và sửa file lỗi. Convert Binary GEN file sang định dạng khác.

.GEN File Extension

   
File name GEN File
File Type 1Sega Genesis ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (18 Bình chọn)

File .GEN là file gì?

GEN là Game Files - 1Sega Genesis ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi ROM được sử dụng bởi Sega Genesis giả lập / Megadrive; lưu một bản của các nội dung của một hộp mực trò chơi ban đầu và cho phép các trò chơi được chơi trên một máy tính với phần mềm mô phỏng hỗ trợ, chẳng hạn như Kega Fusion hoặc Genesis Plus.

What is a GEN file?

Game ROM used by Sega Genesis/Megadrive emulators; saves a copy of the contents of an original game cartridge and allows the game to be played on a PC with supporting emulation software, such as Kega Fusion or Genesis Plus.

Cách mở .GEN file

Để mở file .GEN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GEN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GEN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEN do người dùng đóng góp.

  • Genesis Plus
  • Kega Fusion
  • Kega Fusion
  • Gens+
  • HazeMD
  • Ages
  • Ages

Chuyển đổi file .GEN

File .GEN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *