GENBANK File

? Cách mở file .GENBANK? Những phần mềm mở file .GENBANK và sửa file lỗi. Convert Text GENBANK file sang định dạng khác.

.GENBANK File Extension

   
File name GENBANK File
File Type GenBank Data File
Nhà phát triển National Center for Biotechnology Information
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GENBANK là file gì?

GENBANK là Data Files - GenBank Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Center for Biotechnology Information.

định dạng tập tin chuỗi sử dụng để lưu trữ các chuỗi DNA và protein; lưu trữ thông tin cho một hoặc chuỗi hơn; cũng chứa siêu dữ liệu như chú thích, nhận xét và tài liệu tham khảo.

What is a GENBANK file?

Sequence file format used to store DNA and protein sequences; stores information for one or more sequences; also contains metadata such as annotations, comments, and references.

Cách mở .GENBANK file

Để mở file .GENBANK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GENBANK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GENBANK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GENBANK do người dùng đóng góp.

  • Genome Compiler
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • SnapGene
  • GENtle

Chuyển đổi file .GENBANK

File .GENBANK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *