GENERICTEST File

? Cách mở file .GENERICTEST? Những phần mềm mở file .GENERICTEST và sửa file lỗi. Convert N/A GENERICTEST file sang định dạng khác.

.GENERICTEST File Extension

   
File name GENERICTEST File
File Type Visual Studio Generic Test File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GENERICTEST là file gì?

GENERICTEST là Developer Files - Visual Studio Generic Test File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một GENERICTEST chứa một bài kiểm tra chung được sử dụng bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm cho các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó lưu trữ một chương trình, kiểm tra, hoặc công cụ của bên thứ ba trong một định dạng cho phép nó để được kiểm tra bởi Team System công cụ bao gồm trong Visual Studio thử nghiệm.

What is a GENERICTEST file?

A GENERICTEST file contains a generic test used by Visual Studio, a software development tool for Windows programs and web applications. It stores a program, test, or third-party tool in a format that allows it to be tested by the Team System testing tools included with Visual Studio.

Cách mở .GENERICTEST file

Để mở file .GENERICTEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GENERICTEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GENERICTEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GENERICTEST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .GENERICTEST

File .GENERICTEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *