GEXF File

GEXF là Data Files - Graph Exchange XML Format File, dưới định dạng XML được phát triển bởi GEXF Working Group.

.GEXF File Extension

   
File name GEXF File
File Type Graph Exchange XML Format File
Nhà phát triển GEXF Working Group
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .GEXF là file gì?

GEXF là Data Files - Graph Exchange XML Format File, dưới định dạng XML được phát triển bởi GEXF Working Group.

tập tin đồ thị bằng văn bản trong (định dạng XML Graph hối) ngôn ngữ GEXF, một ngôn ngữ dùng để mô tả cấu trúc mạng; quy định cụ thể các nút và các cạnh của đồ thị cũng như các thuộc tính người dùng định nghĩa như trọng lượng nút hoặc hướng cạnh; có thể được sử dụng như một định dạng trao đổi giữa các ứng dụng vẽ đồ thị.

What is a GEXF file?

Graph file written in the GEXF (Graph Exchange XML Format) language, a language used for describing network structures; specifies the nodes and edges of the graph as well as user-defined attributes such as node weights or edge directions; can be used as an interchange format between graphing applications.

Phần mềm mở file .GEXF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEXF do filegi.com tổng hợp.

  • gexf4j
  • Gephi
  • Gephi

Chuyển đổi file .GEXF

           

File .GEXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *