GF File

? Cách mở file .GF? Những phần mềm mở file .GF và sửa file lỗi. Convert N/A GF file sang định dạng khác.

.GF File Extension

   
File name GF File
File Type METAFONT Bitmap File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .GF là file gì?

GF là Font Files - METAFONT Bitmap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Font tập tin được tạo bởi các ứng dụng sắp chữ TeX; tiết kiệm các đại diện bitmap của một phông chữ mà ban đầu trong các định dạng METAFONT .MF phương trình dựa trên; sử dụng để tạo glyphs (ký tự) vào các tài liệu TeX cũng như in phông chữ cho bằng chứng tài liệu.

What is a GF file?

Font file generated by TeX typesetting applications; saves the bitmap representation of a font that was originally in the equation-based METAFONT .MF format; used for generating glyphs (characters) into TeX documents as well as printing fonts for document proofs.

Cách mở .GF file

Để mở file .GF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GF do người dùng đóng góp.

  • TeXworks
  • BaKoMa TeX
  • BaKoMa TeX
  • MikTeX

Chuyển đổi file .GF

File .GF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *