GFAR File

? Cách mở file .GFAR? Những phần mềm mở file .GFAR và sửa file lỗi. Convert Zip GFAR file sang định dạng khác.

.GFAR File Extension

   
File name GFAR File
File Type Greenfoot Archive
Nhà phát triển University of Kent
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .GFAR là file gì?

GFAR là Developer Files - Greenfoot Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi University of Kent.

Lưu trữ liên quan đến Greenfoot, một môi trường phát triển Java; định dạng độc quyền của một kho lưu trữ .JAR; tương tự như một tập tin .GREENFOOT nhưng chứa trò chơi và mô phỏng các kịch bản có thể được tải về từ trang web Greenfoot.

What is a GFAR file?

Archive associated with Greenfoot, a Java development environment; proprietary format of a .JAR archive; similar to a .GREENFOOT file but contains game and simulation scenarios that can be downloaded from the Greenfoot site.

Cách mở .GFAR file

Để mở file .GFAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFAR do người dùng đóng góp.

  • Greenfoot
  • Select VM
  • Select VM

Chuyển đổi file .GFAR

File .GFAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *