GFB File

? Cách mở file .GFB? Những phần mềm mở file .GFB và sửa file lỗi. Convert N/A GFB file sang định dạng khác.

.GFB File Extension

   
File name GFB File
File Type GIFBlast Compressed Image File
Nhà phát triển GIFBlast
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .GFB là file gì?

GFB là Raster Image Files - GIFBlast Compressed Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GIFBlast.

Chuẩn .GIF hình ảnh nén hơn nữa bằng cách GIFBlast, một tiện ích lossless nén hình ảnh; làm giảm kích thước tập tin của một hình ảnh GIF đã được nén bằng cách áp dụng một thuật toán nén bổ sung.

What is a GFB file?

Standard .GIF image compressed further by GIFBlast, an lossless image compression utility; reduces the file size of an already compressed GIF image by applying an additional compression algorithm.

Cách mở .GFB file

Để mở file .GFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • LRXSW Application
  • LRXSW Application

Chuyển đổi file .GFB

File .GFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *