GFE File

? Cách mở file .GFE? Những phần mềm mở file .GFE và sửa file lỗi. Convert N/A GFE file sang định dạng khác.

.GFE File Extension

   
File name GFE File
File Type Glarysoft Encrypted File
Nhà phát triển Glarysoft
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .GFE là file gì?

GFE là Encoded Files - Glarysoft Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Glarysoft.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi Glary Utilities, một tiện ích Windows mà giúp làm sạch và tổ chức máy tính của bạn; chứa một tập tin được mã hóa mà chỉ có thể được mở bằng cách cung cấp mật khẩu chính xác.

What is a GFE file?

Encrypted file created by Glary Utilities, a Windows utility that helps clean and organize your computer; contains an encrypted file that can only be opened by providing the correct password.

Cách mở .GFE file

Để mở file .GFE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFE do người dùng đóng góp.

  • Glarysoft Glary Utilities 5
  • GraFit data fitting and graphing application
  • GraFit data fitting and graphing application

Chuyển đổi file .GFE

File .GFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *