GID File

? Cách mở file .GID? Những phần mềm mở file .GID và sửa file lỗi. Convert N/A GID file sang định dạng khác.

.GID File Extension

   
File name GID File
File Type Windows Help Global Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (22 Bình chọn)

File .GID là file gì?

GID là Settings Files - Windows Help Global Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Index tạo ra lần đầu tiên bạn tìm kiếm trợ giúp của Windows; sử dụng như một tập tin cấu hình trong Windows 95 và Windows 98; cho phép nhanh hơn, hiệu quả hơn quyền truy cập vào tài liệu trợ giúp bằng cách lập chỉ mục các chủ đề trợ giúp.

What is a GID file?

Index created the first time you search Windows Help; used as a configuration file in Windows 95 and Windows 98; allows for faster, more efficient access to Help documentation by indexing the help topics.

Cách mở .GID file

Để mở file .GID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GID do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • GENETYX Ver.11 Application
  • GENETYX Ver.11 Application
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • GENETYX Ver.10 Application
  • GENETYX Ver.10 Application

Chuyển đổi file .GID

File .GID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *