GIFV File

? Cách mở file .GIFV? Những phần mềm mở file .GIFV và sửa file lỗi. Convert Binary GIFV file sang định dạng khác.

.GIFV File Extension

   
File name GIFV File
File Type GIF Video File
Nhà phát triển Imgur
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (23 Bình chọn)

File .GIFV là file gì?

GIFV là Video Files - GIF Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Imgur.

tập tin Một GIFV là một tập tin video được lưu trong một định dạng được phát triển bởi Imgur sẽ hoàn thiện các định dạng GIF. Nó chứa video nén theo định dạng H.264 và lưu trữ bên trong một container tập tin MP4.

What is a GIFV file?

A GIFV file is a video file saved in a format developed by Imgur that improves upon the GIF format. It contains video compressed in the H.264 format and stored inside an .MP4 file container.

Cách mở .GIFV file

Để mở file .GIFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIFV do người dùng đóng góp.

  • Imgur

Chuyển đổi file .GIFV

File .GIFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *