GIH File

? Cách mở file .GIH? Những phần mềm mở file .GIH và sửa file lỗi. Convert Binary GIH file sang định dạng khác.

.GIH File Extension

   
File name GIH File
File Type GIMP Image Hose File
Nhà phát triển GIMP
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GIH là file gì?

GIH là Raster Image Files - GIMP Image Hose File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GIMP.

ống hình ảnh được sử dụng bởi GIMP, một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh mã nguồn mở; chứa một hoặc nhiều hình ảnh được lưu trữ trên nhiều lớp tuần tự; cũng lưu trữ các thiết lập như bàn chải khoảng cách giữa mỗi hình ảnh trong các đường ống.

What is a GIH file?

Image pipe used by GIMP, an open source image editing application; contains one or more images stored across multiple sequential layers; also stores settings such as the brush spacing between each image in the pipe.

Cách mở .GIH file

Để mở file .GIH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIH do người dùng đóng góp.

  • GIMP
  • GIMP
  • GIMP
  • The GIMP
  • Foto Gimp
  • Art-Gimp
  • Art-Gimp

Chuyển đổi file .GIH

File .GIH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *