GIM File

? Cách mở file .GIM? Những phần mềm mở file .GIM và sửa file lỗi. Convert Binary GIM file sang định dạng khác.

.GIM File Extension

   
File name GIM File
File Type PlayStation Portable Image File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .GIM là file gì?

GIM là Raster Image Files - PlayStation Portable Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Hình ảnh được sử dụng bởi hệ máy PlayStation Portable (PSP), một thiết bị chơi game cầm tay được tạo ra bởi Sony; chứa một hình ảnh, mà hỗ trợ 256 màu, 32 màu nhìn lên bảng, và alpha kênh; sử dụng để lưu trữ xem trước và hình ảnh của biểu tượng chủ đề và đồ họa khác.

What is a GIM file?

Image used by the PlayStation Portable (PSP), a portable gaming device created by Sony; contains an image, which supports 256 colors, a 32 color look-up table, and alpha channels; used to store previews and images of theme icons and other graphics.

Cách mở .GIM file

Để mở file .GIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint
  • GraphicsLink
  • GraphicsLink
  • Kelpy G
  • PDQuest - 2-D Gel Analysis Software
  • GimRegister
  • GimRegister

Chuyển đổi file .GIM

File .GIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *