GIN File

? Cách mở file .GIN? Những phần mềm mở file .GIN và sửa file lỗi. Convert Binary GIN file sang định dạng khác.

.GIN File Extension

   
File name GIN File
File Type GEMS Engine Control Unit File
Nhà phát triển General Engine Management Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GIN là file gì?

GIN là Settings Files - GEMS Engine Control Unit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi General Engine Management Systems.

Động cơ Control Unit (ECU) tập tin được sử dụng bởi phần mềm hiệu chuẩn GEMS, cho phép người dùng phân tích động cơ xe; chứa cài đặt xác định các tùy chọn, thông số, bản đồ và bảng cho một ECU cụ thể; sử dụng để giao tiếp với một ECU.

What is a GIN file?

Engine Control Unit (ECU) file used by GEMS calibration software, which allows users to analyze vehicle engines; contains settings that determine the options, parameters, maps, and tables for a specific ECU; used to communicate with an ECU.

Cách mở .GIN file

Để mở file .GIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Materials Studio
  • Materials Studio
  • Global eWorkbook - Intermediate
  • GWv4

Chuyển đổi file .GIN

File .GIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *