GIN File

GIN là Settings Files - GEMS Engine Control Unit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi General Engine Management Systems.

.GIN File Extension

   
File name GIN File
File Type GEMS Engine Control Unit File
Nhà phát triển General Engine Management Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GIN là file gì?

GIN là Settings Files - GEMS Engine Control Unit File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi General Engine Management Systems.

Động cơ Control Unit (ECU) tập tin được sử dụng bởi phần mềm hiệu chuẩn GEMS, cho phép người dùng phân tích động cơ xe; chứa cài đặt xác định các tùy chọn, thông số, bản đồ và bảng cho một ECU cụ thể; sử dụng để giao tiếp với một ECU.

What is a GIN file?

Engine Control Unit (ECU) file used by GEMS calibration software, which allows users to analyze vehicle engines; contains settings that determine the options, parameters, maps, and tables for a specific ECU; used to communicate with an ECU.

Phần mềm mở file .GIN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIN do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Materials Studio
  • Materials Studio
  • Global eWorkbook - Intermediate
  • GWv4

Chuyển đổi file .GIN

           

File .GIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *