GINSPECT_PRJ File

? Cách mở file .GINSPECT_PRJ? Những phần mềm mở file .GINSPECT_PRJ và sửa file lỗi. Convert Binary GINSPECT_PRJ file sang định dạng khác.

.GINSPECT_PRJ File Extension

   
File name GINSPECT_PRJ File
File Type GOM Inspect Project File
Nhà phát triển GOM
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .GINSPECT_PRJ là file gì?

GINSPECT_PRJ là CAD Files - GOM Inspect Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GOM.

hồ sơ dự án tạo ra bởi GOM Kiểm tra, một chương trình được sử dụng để hình dung và dimensioning mô hình 3D, thường những người bị bắt bởi một thiết bị Atos quét quang học; tiết kiệm các đối tượng 3D cũng như đo lường và báo cáo phân tích.

What is a GINSPECT_PRJ file?

Project file created by GOM Inspect, a program used for visualizing and dimensioning 3D models, often those captured by an ATOS optical scanning device; saves 3D objects as well as measurements and analysis reports.

Cách mở .GINSPECT_PRJ file

Để mở file .GINSPECT_PRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GINSPECT_PRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GINSPECT_PRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GINSPECT_PRJ do người dùng đóng góp.

  • GOM Inspect
  • GOM Software
  • GOM Software

Chuyển đổi file .GINSPECT_PRJ

File .GINSPECT_PRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *