GIO File

? Cách mở file .GIO? Những phần mềm mở file .GIO và sửa file lỗi. Convert N/A GIO file sang định dạng khác.

.GIO File Extension

   
File name GIO File
File Type 1Adagio Score
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .GIO là file gì?

GIO là Audio Files - 1Adagio Score, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

điểm âm nhạc viết bằng ngôn ngữ điểm Adagio; có thể chứa dữ liệu MIDI và các thông tin khác.

What is a GIO file?

Musical score written in the Adagio score language; may contain MIDI data and other information.

Cách mở .GIO file

Để mở file .GIO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Giotto Manager
  • Giotto Manager

Chuyển đổi file .GIO

File .GIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *