GIO File

GIO là Audio Files - 1Adagio Score, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.GIO File Extension

   
File name GIO File
File Type 1Adagio Score
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .GIO là file gì?

GIO là Audio Files - 1Adagio Score, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

điểm âm nhạc viết bằng ngôn ngữ điểm Adagio; có thể chứa dữ liệu MIDI và các thông tin khác.

What is a GIO file?

Musical score written in the Adagio score language; may contain MIDI data and other information.

Phần mềm mở file .GIO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIO do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Giotto Manager
  • Giotto Manager

Chuyển đổi file .GIO

           

File .GIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *