GIS File

? Cách mở file .GIS? Những phần mềm mở file .GIS và sửa file lỗi. Convert Text GIS file sang định dạng khác.

.GIS File Extension

   
File name GIS File
File Type CFS Console Game Installer Settings File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .GIS là file gì?

GIS là Data Files - CFS Console Game Installer Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi CFS Console, một chương trình dùng để cài đặt trò chơi được phát triển bởi Zaplots; lưu trong văn bản đơn giản và chứa một tham chiếu đến một tập tin .CFS, có thể được nạp và chơi trong CFS console.

What is a GIS file?

Settings file used by CFS Console, a program used to install games developed by Zaplots; saved in plain text and contains a reference to a .CFS file, which can be loaded and played in CFS console.

Cách mở .GIS file

Để mở file .GIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • GISLine Application
  • GISLine Application
  • Galileo

Chuyển đổi file .GIS

File .GIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *