GITATTRIBUTES File

? Cách mở file .GITATTRIBUTES? Những phần mềm mở file .GITATTRIBUTES và sửa file lỗi. Convert Text GITATTRIBUTES file sang định dạng khác.

.GITATTRIBUTES File Extension

   
File name GITATTRIBUTES File
File Type Git Attributes File
Nhà phát triển Git
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .GITATTRIBUTES là file gì?

GITATTRIBUTES là Developer Files - Git Attributes File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Git.

tập tin thiết lập đường dẫn cụ thể được sử dụng bởi Git, một hệ thống kiểm soát phiên bản được sử dụng để lưu trữ mã nguồn; chứa các thuộc tính mà dictate những gì thiết lập Git áp dụng cho thư mục con hoặc các tập con của tập tin nhất định; nằm trong thư mục gốc của dự án; tương tự như các tập tin .GITIGNORE.

What is a GITATTRIBUTES file?

Path-specific setting file used by Git, a version control system used for storing source code; contains attributes that dictate what settings Git applies to certain subdirectories or subsets of files; located in the root directory of the project; similar to the .GITIGNORE file.

Cách mở .GITATTRIBUTES file

Để mở file .GITATTRIBUTES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GITATTRIBUTES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GITATTRIBUTES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GITATTRIBUTES do người dùng đóng góp.

  • Git
  • Vim
  • Vim
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .GITATTRIBUTES

File .GITATTRIBUTES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *