GITIGNORE File

GITIGNORE là Developer Files - Git Ignore File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Git.

.GITIGNORE File Extension

   
File name GITIGNORE File
File Type Git Ignore File
Nhà phát triển Git
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (22 Bình chọn)

File .GITIGNORE là file gì?

GITIGNORE là Developer Files - Git Ignore File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Git.

Nộp được sử dụng bởi Git, một hệ thống kiểm soát phiên bản được sử dụng để lưu trữ mã nguồn; chứa một danh sách các tập tin mà không cần phải cam kết với kho lưu trữ mã nguồn Git; thường được dùng để bỏ qua phi văn bản (nhị phân), file hệ điều hành (file ví dụ, .DS_STORE và Thumbs.db), và các tập tin tạm thời từ kho.

What is a GITIGNORE file?

File used by Git, a version control system used for storing source code; contains a list of files that should not be committed to the Git source code repository; often used for omitting non-text (binary) files, OS files (e.g., .DS_STORE and Thumbs.db files), and temporary files from the repository.

Phần mềm mở file .GITIGNORE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GITIGNORE do filegi.com tổng hợp.

  • Git
  • PSPad
  • PSPad
  • Vim
  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .GITIGNORE

           

File .GITIGNORE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *