GITIGNORE File

? Cách mở file .GITIGNORE? Những phần mềm mở file .GITIGNORE và sửa file lỗi. Convert Text GITIGNORE file sang định dạng khác.

.GITIGNORE File Extension

   
File name GITIGNORE File
File Type Git Ignore File
Nhà phát triển Git
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (22 Bình chọn)

File .GITIGNORE là file gì?

GITIGNORE là Developer Files - Git Ignore File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Git.

Nộp được sử dụng bởi Git, một hệ thống kiểm soát phiên bản được sử dụng để lưu trữ mã nguồn; chứa một danh sách các tập tin mà không cần phải cam kết với kho lưu trữ mã nguồn Git; thường được dùng để bỏ qua phi văn bản (nhị phân), file hệ điều hành (file ví dụ, .DS_STORE và Thumbs.db), và các tập tin tạm thời từ kho.

What is a GITIGNORE file?

File used by Git, a version control system used for storing source code; contains a list of files that should not be committed to the Git source code repository; often used for omitting non-text (binary) files, OS files (e.g., .DS_STORE and Thumbs.db files), and temporary files from the repository.

Cách mở .GITIGNORE file

Để mở file .GITIGNORE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GITIGNORE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GITIGNORE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GITIGNORE do người dùng đóng góp.

  • Git
  • PSPad
  • PSPad
  • Vim
  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .GITIGNORE

File .GITIGNORE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *