GITKEEP File

? Cách mở file .GITKEEP? Những phần mềm mở file .GITKEEP và sửa file lỗi. Convert Text GITKEEP file sang định dạng khác.

.GITKEEP File Extension

   
File name GITKEEP File
File Type Git Keep File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .GITKEEP là file gì?

GITKEEP là Developer Files - Git Keep File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một GITKEEP là tệp rỗng mà người dùng Git tạo nên một kho Git giữ gìn một thư mục dự án khác rỗng. Theo quy ước, các thư mục rỗng không chứa tập tin này không cam kết kho Git. Tuy nhiên, một tập tin GITKEEP duy nhất trong một thư mục gây Git để bảo vệ thư mục trong kho.

What is a GITKEEP file?

A GITKEEP file is an empty file that Git users create so that a Git repository preserves an otherwise empty project directory. By convention, empty directories that contain no files are not committed to Git repositories. However, a single GITKEEP file in a directory causes Git to preserve the directory in the repository.

Cách mở .GITKEEP file

Để mở file .GITKEEP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GITKEEP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GITKEEP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GITKEEP do người dùng đóng góp.

  • Git

Chuyển đổi file .GITKEEP

File .GITKEEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *