GITKEEP File

GITKEEP là Developer Files - Git Keep File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.GITKEEP File Extension

   
File name GITKEEP File
File Type Git Keep File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .GITKEEP là file gì?

GITKEEP là Developer Files - Git Keep File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một GITKEEP là tệp rỗng mà người dùng Git tạo nên một kho Git giữ gìn một thư mục dự án khác rỗng. Theo quy ước, các thư mục rỗng không chứa tập tin này không cam kết kho Git. Tuy nhiên, một tập tin GITKEEP duy nhất trong một thư mục gây Git để bảo vệ thư mục trong kho.

What is a GITKEEP file?

A GITKEEP file is an empty file that Git users create so that a Git repository preserves an otherwise empty project directory. By convention, empty directories that contain no files are not committed to Git repositories. However, a single GITKEEP file in a directory causes Git to preserve the directory in the repository.

Phần mềm mở file .GITKEEP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GITKEEP do filegi.com tổng hợp.

  • Git

Chuyển đổi file .GITKEEP

           

File .GITKEEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *