GLADE File

? Cách mở file .GLADE? Những phần mềm mở file .GLADE và sửa file lỗi. Convert XML GLADE file sang định dạng khác.

.GLADE File Extension

   
File name GLADE File
File Type Glade Project File
Nhà phát triển The Glade Project
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .GLADE là file gì?

GLADE là Developer Files - Glade Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The Glade Project.

Dự án thiết kế giao diện người dùng tạo ra với Glade, một công cụ để phát triển GUI cho GTK + và môi trường desktop GNOME; có thể chứa các cửa sổ, văn bản, các nút, biểu tượng, và các đối tượng giao diện người dùng khác; từng đối tượng trong giao diện có một bộ tài sản, trong đó có thể bao gồm các hành động.

What is a GLADE file?

User interface design project created with Glade, a tool for developing GUIs for the GTK+ and the GNOME desktop environment; may contain windows, text, buttons, icons, and other user interface objects; each object within the interface has a set of properties, which may include actions.

Cách mở .GLADE file

Để mở file .GLADE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLADE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLADE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLADE do người dùng đóng góp.

  • Glade
  • Glade
  • Glade

Chuyển đổi file .GLADE

File .GLADE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *