GLB File

GLB là GIS Files - 1STK Globe File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Analytical Graphics.

.GLB File Extension

   
File name GLB File
File Type 1STK Globe File
Nhà phát triển Analytical Graphics
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .GLB là file gì?

GLB là GIS Files - 1STK Globe File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Analytical Graphics.

Tập tin được sử dụng bởi STK, một chương trình được sử dụng để mô hình hóa và hoạt động nhiệm vụ cho không gian, hệ thống phòng thủ, và các hệ thống điện tử; cửa hàng một quả địa cầu, mà là một mô hình 3D của địa hình mô phỏng hoặc thực thế giới; được sử dụng để chia sẻ với những người dùng quả địa cầu STK khác; có thể được nhập khẩu và xuất khẩu sử dụng thành phần Globe quản lý STK của.

What is a GLB file?

File used by STK, a program used for modeling and operating missions for space, defense systems, and electronic systems; stores a globe, which is a 3D model of simulated or real world terrain; used for sharing globes with other STK users; can be imported and exported using STK's Globe Manager component.

Phần mềm mở file .GLB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLB do filegi.com tổng hợp.

  • Analytical Graphics STK
  • Graphic Editor
  • Graphic Editor
  • Media Player Classic
  • gINT
  • Satmaster Pro Demo
  • Satmaster Pro Demo

Chuyển đổi file .GLB

           

File .GLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *