GLD File

? Cách mở file .GLD? Những phần mềm mở file .GLD và sửa file lỗi. Convert Text GLD file sang định dạng khác.

.GLD File Extension

   
File name GLD File
File Type 1MPLAB C Compiler Linker Script File
Nhà phát triển Microchip Technology
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .GLD là file gì?

GLD là Developer Files - 1MPLAB C Compiler Linker Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microchip Technology.

Linker kịch bản được sử dụng bởi các MPLAB C Compiler, được sử dụng để biên dịch chương trình logic cho Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DCS) và các đơn vị vi điều khiển khác (MCUs); chứa các hướng dẫn để định rõ các mối liên kết sáp nhập mã chương trình và dữ liệu từ nhiều file đầu vào thành một file kết quả đầu ra.

What is a GLD file?

Linker script used by the MPLAB C Compiler, which is used to compile program logic for Digital Signal Controllers (DCSs) and other microcontroller units (MCUs); contains instructions that specify how the linker merges program code and data from multiple input files into a resulting output file.

Cách mở .GLD file

Để mở file .GLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLD do người dùng đóng góp.

  • Microchip Technology MPLAB IDE
  • GL-R Configurator
  • GL-R Configurator

Chuyển đổi file .GLD

File .GLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *