GLS File

? Cách mở file .GLS? Những phần mềm mở file .GLS và sửa file lỗi. Convert Text GLS file sang định dạng khác.

.GLS File Extension

   
File name GLS File
File Type 1Babylon Glossary File
Nhà phát triển Babylon
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .GLS là file gì?

GLS là Data Files - 1Babylon Glossary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Babylon.

file văn bản Thuật ngữ tạo ra bởi Babylon Glossary Builder, một chương trình dùng để tạo ra chú giải Babylon; chứa ngữ và định nghĩa của họ trong một định dạng văn bản độc quyền; cũng có thể lưu trữ luân phiên cho từng kỳ hạn; dùng để xây dựng các file nhị phân .BGL thuật ngữ.

What is a GLS file?

Glossary text file created by Babylon Glossary Builder, a program used to create Babylon glossaries; contains terms and their definitions in a proprietary text format; may also store alternates for each term; used to build .BGL binary glossary files.

Cách mở .GLS file

Để mở file .GLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinEdt
  • WinEdt
  • GloviaContainer
  • Glovia Client
  • Babylon builder
  • Babylon builder

Chuyển đổi file .GLS

File .GLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *