GLTF File

? Cách mở file .GLTF? Những phần mềm mở file .GLTF và sửa file lỗi. Convert Text GLTF file sang định dạng khác.

.GLTF File Extension

   
File name GLTF File
File Type GL Transmission Format File
Nhà phát triển The Khronos Group
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .GLTF là file gì?

GLTF là 3D Image Files - GL Transmission Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Khronos Group.

Một tập tin GLTF chứa một mô hình 3D được lưu trong định dạng GL truyền (glTF). Nó lưu trữ một bản mô tả cảnh đầy đủ ở định dạng JSON, trong đó bao gồm hệ thống cấp bậc nút, máy ảnh, và các tài liệu. file GLTF cũng chứa thông tin mô tả về hình ảnh động và mắt lưới.

What is a GLTF file?

A GLTF file contains a 3D model saved in the GL Transmission Format (glTF). It stores a full scene description in JSON format, which includes node hierarchy, cameras, and materials. GLTF files also contain descriptor information about animations and meshes.

Cách mở .GLTF file

Để mở file .GLTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLTF do người dùng đóng góp.

  • Trimble 3D Warehouse
  • Microsoft 3D Builder
  • Microsoft 3D Builder
  • Microsoft Remix 3D

Chuyển đổi file .GLTF

File .GLTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *