GLY File

? Cách mở file .GLY? Những phần mềm mở file .GLY và sửa file lỗi. Convert N/A GLY file sang định dạng khác.

.GLY File Extension

   
File name GLY File
File Type Word Glossary File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GLY là file gì?

GLY là Misc Files - Word Glossary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tệp bảng thuật ngữ được sử dụng bởi Microsoft Word, một từ chương trình chế biến; bao gồm dữ liệu giúp về chuyển đổi thuật ngữ giữa các phiên bản của Word.

What is a GLY file?

Glossary file used by Microsoft Word, a word processing program; includes data that helps convert glossary terms between versions of Word.

Cách mở .GLY file

Để mở file .GLY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GLY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GLY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GLY do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Word 2019

Chuyển đổi file .GLY

File .GLY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *