GM File

? Cách mở file .GM? Những phần mềm mở file .GM và sửa file lỗi. Convert Text GM file sang định dạng khác.

.GM File Extension

   
File name GM File
File Type 1GameMonkey Script
Nhà phát triển GameMonkey Script
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .GM là file gì?

GM là Developer Files - 1GameMonkey Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi GameMonkey Script.

Script được viết cho GameMonkey kịch bản, một ngôn ngữ kịch bản sử dụng để nhúng logic vào trò chơi và các ứng dụng khác; sử dụng cú pháp tương tự như ngôn ngữ C và sử dụng các khái niệm tương tự như ngôn ngữ Lua; có thể được sử dụng để sửa đổi phần mềm tùy chỉnh.

What is a GM file?

Script written for GameMonkey Script, a scripting language used for embedding logic into games and other applications; uses syntax similar to the C language and uses concepts similar to the Lua language; can be used for custom software modifications.

Cách mở .GM file

Để mở file .GM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GM do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GameMonkey Script
  • GameMonkey Script
  • Microsoft Notepad
  • IBM SPSS Modeler
  • PASW Modeler
  • PASW Modeler

Chuyển đổi file .GM

File .GM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *