GM6 File

? Cách mở file .GM6? Những phần mềm mở file .GM6 và sửa file lỗi. Convert N/A GM6 file sang định dạng khác.

.GM6 File Extension

   
File name GM6 File
File Type GameMaker 6 Project File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GM6 là file gì?

GM6 là Developer Files - GameMaker 6 Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YoYo Games.

Trò chơi máy tính tạo ra với GameMaker 6, một chương trình video phát triển trò chơi; cho phép trò chơi được tạo ra bằng hành động kéo-và-thả; có thể bao gồm đồ họa hoạt hình, hình ảnh 3D, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh.

What is a GM6 file?

Computer game created with GameMaker 6, a video game development program; allows games to be created using drag-and-drop actions; may include animated graphics, 3D images, music, and sound effects.

Cách mở .GM6 file

Để mở file .GM6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GM6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GM6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GM6 do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • Altium Designer Winter

Chuyển đổi file .GM6

File .GM6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *