GM81 File

GM81 là Developer Files - Game Maker 8.1 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

.GM81 File Extension

   
File name GM81 File
File Type Game Maker 8.1 Project File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .GM81 là file gì?

GM81 là Developer Files - Game Maker 8.1 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

hồ sơ dự án tạo ra bởi GameMaker, một ứng dụng phát triển trò chơi video cho phép trò chơi được tạo ra bằng hành động kéo-và-thả; có thể bao gồm mã nguồn cũng như tài liệu tham khảo tài nguyên trò chơi, chẳng hạn như đồ họa, hiệu ứng âm thanh và âm nhạc.

What is a GM81 file?

Project file created by GameMaker, a video game development application that enables games to be created using drag-and-drop actions; may include source code as well as references to game resources, such as graphics, sound effects, and music.

Phần mềm mở file .GM81

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GM81 do filegi.com tổng hợp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GM81

           

File .GM81 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *