GMA File

? Cách mở file .GMA? Những phần mềm mở file .GMA và sửa file lỗi. Convert N/A GMA file sang định dạng khác.

.GMA File Extension

   
File name GMA File
File Type Garry's Mod Addon File
Nhà phát triển Facepunch Studios
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (37 Bình chọn)

File .GMA là file gì?

GMA là Game Files - Garry's Mod Addon File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Facepunch Studios.

tập tin addon sử dụng bởi Mod Garry, một trò chơi sandbox mà xoay quanh việc xây dựng đối tượng ngẫu nhiên; chứa dữ liệu mà sửa đổi gameplay, chẳng hạn như sự xuất hiện nhân vật, chế độ chơi, da vũ khí, bố trí môi trường, bản đồ và nhiều hơn nữa.

What is a GMA file?

Addon file used by Garry's Mod, a sandbox game that revolves around building random objects; contains data that modifies gameplay, such as character appearance, game modes, weapon skin, environment layout, maps and more.

Cách mở .GMA file

Để mở file .GMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMA do người dùng đóng góp.

  • Gmad
  • Facepunch Studios Garry's Mod
  • Facepunch Studios Garry's Mod
  • Crowbar
  • Garry's Mod Publish Tool

Chuyển đổi file .GMA

File .GMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *