GMAP File

? Cách mở file .GMAP? Những phần mềm mở file .GMAP và sửa file lỗi. Convert Binary GMAP file sang định dạng khác.

.GMAP File Extension

   
File name GMAP File
File Type 1Garmin Map File
Nhà phát triển Garmin
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (7 Bình chọn)

File .GMAP là file gì?

GMAP là GIS Files - 1Garmin Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Garmin.

Bản đồ bó được sử dụng bởi một số thiết bị định vị Garmin; tiết kiệm bản đồ về khu vực cụ thể trên thế giới (ví dụ, City Navigator Bắc Mỹ); có thể được sử dụng với phần mềm PC và Mac như Garmin Basecamp và MapInstall, cũng như với các thiết bị Garmin.

What is a GMAP file?

Map bundle used by some Garmin navigation devices; saves a map of specific regions in the world (e.g., City Navigator North America); can be used with PC and Mac software such as Garmin BaseCamp and MapInstall, as well as with Garmin devices.

Cách mở .GMAP file

Để mở file .GMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMAP do người dùng đóng góp.

  • Google Drive
  • Backup and Sync
  • Backup and Sync
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GMAP

File .GMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *