GMBCK File

? Cách mở file .GMBCK? Những phần mềm mở file .GMBCK và sửa file lỗi. Convert Binary GMBCK file sang định dạng khác.

.GMBCK File Extension

   
File name GMBCK File
File Type Game Maker Background Image File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GMBCK là file gì?

GMBCK là Raster Image Files - Game Maker Background Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

tập tin đồ họa được sử dụng bởi trò chơi được tạo ra với GameMaker, một IDE phát triển trò chơi được công bố bởi YoYo Games; chứa một tập hợp các hình ảnh có thể được lát gạch trong nền của một cảnh trò chơi; cũng lưu trữ kích thước tên và mục tiêu hình ảnh của nền.

What is a GMBCK file?

Graphic file used by games created with GameMaker, a game development IDE published by YoYo Games; contains a collection of images that can be tiled in the background of a game scene; also stores the background's name and target image size.

Cách mở .GMBCK file

Để mở file .GMBCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMBCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMBCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMBCK do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio

Chuyển đổi file .GMBCK

File .GMBCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *