GMBCK File

GMBCK là Raster Image Files - Game Maker Background Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

.GMBCK File Extension

   
File name GMBCK File
File Type Game Maker Background Image File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GMBCK là file gì?

GMBCK là Raster Image Files - Game Maker Background Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

tập tin đồ họa được sử dụng bởi trò chơi được tạo ra với GameMaker, một IDE phát triển trò chơi được công bố bởi YoYo Games; chứa một tập hợp các hình ảnh có thể được lát gạch trong nền của một cảnh trò chơi; cũng lưu trữ kích thước tên và mục tiêu hình ảnh của nền.

What is a GMBCK file?

Graphic file used by games created with GameMaker, a game development IDE published by YoYo Games; contains a collection of images that can be tiled in the background of a game scene; also stores the background's name and target image size.

Phần mềm mở file .GMBCK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMBCK do filegi.com tổng hợp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio

Chuyển đổi file .GMBCK

           

File .GMBCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *