GMBL File

? Cách mở file .GMBL? Những phần mềm mở file .GMBL và sửa file lỗi. Convert N/A GMBL file sang định dạng khác.

.GMBL File Extension

   
File name GMBL File
File Type Logger Lite Document
Nhà phát triển Vernier
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .GMBL là file gì?

GMBL là Data Files - Logger Lite Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vernier.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Logger Lite, một chương trình miễn phí cho phép các sinh viên để thu thập và phân tích dữ liệu trong các chương trình khoa học và giáo dục toán học; chứa các cột của dữ liệu như bài đọc nhiệt độ được ghi nhận trong một thí nghiệm hoặc tập thể dục thí nghiệm khoa học.

What is a GMBL file?

Data file created by Logger Lite, a free program that allows students to collect and analyze data in science and math education programs; contains columns of data such as temperature readings recorded during a scientific experiment or exercise experiment.

Cách mở .GMBL file

Để mở file .GMBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMBL do người dùng đóng góp.

  • Vernier Graphical Analysis
  • Vernier Logger Lite
  • Vernier Logger Lite

Chuyển đổi file .GMBL

File .GMBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *