GMD File

? Cách mở file .GMD? Những phần mềm mở file .GMD và sửa file lỗi. Convert Binary GMD file sang định dạng khác.

.GMD File Extension

   
File name GMD File
File Type 1Nintendo 3DS Game Dialog File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .GMD là file gì?

GMD là Game Files - 1Nintendo 3DS Game Dialog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

tập tin Một GMD chứa thông tin về cách văn bản được hiển thị trong trò chơi Nintendo 3DS. Nó lưu trữ thông tin về hộp thoại xuất hiện trong suốt trận đấu, chẳng hạn như các văn bản thực tế và sự xuất hiện của hộp thoại.

What is a GMD file?

A GMD file contains information about how text is displayed in Nintendo 3DS games. It stores information about dialogs that appear during the game, such as the actual text and the appearance of the dialog.

Cách mở .GMD file

Để mở file .GMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMD do người dùng đóng góp.

  • Kuriimu
  • ARCTool
  • ARCTool
  • CAM-TOOL application
  • ERDAS IMAGINE
  • GroupMail
  • GroupMail

Chuyển đổi file .GMD

File .GMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *