GME File

? Cách mở file .GME? Những phần mềm mở file .GME và sửa file lỗi. Convert Binary GME file sang định dạng khác.

.GME File Extension

   
File name GME File
File Type DexDrive Game Card File
Nhà phát triển InterAct
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .GME là file gì?

GME là Game Files - DexDrive Game Card File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi InterAct.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi DexDrive, một đầu đọc thẻ PlayStation sử dụng để chuyển PlayStation lưu dữ liệu trò chơi với máy PC; chứa các thông tin trò chơi lưu đó là trên thẻ nhớ gốc; có thể được mở với DexPlorer, các phần mềm mà đi kèm với mua DexDrive.

What is a GME file?

Game file created by DexDrive, a PlayStation card reader used for transferring PlayStation saved game data to the PC; contains the saved game information that was on the original memory card; can be opened with DexPlorer, the software that is bundled with DexDrive purchases.

Cách mở .GME file

Để mở file .GME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GME do người dùng đóng góp.

  • PSXMemTool
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Graphs Made Easy
  • Graphs Made Easy version

Chuyển đổi file .GME

File .GME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *