GMMOD File

? Cách mở file .GMMOD? Những phần mềm mở file .GMMOD và sửa file lỗi. Convert Text GMMOD file sang định dạng khác.

.GMMOD File Extension

   
File name GMMOD File
File Type Game Maker 3D Model File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .GMMOD là file gì?

GMMOD là 3D Image Files - Game Maker 3D Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi YoYo Games.

mô hình 3D tạo ra bởi mẫu Creator cho Game Maker, một chương trình dùng để thiết kế các mô hình 3D; sử dụng cùng định dạng như một tập tin GameMaker .D3D nhưng có một phần mở rộng tập tin khác nhau; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và xác định cấu trúc ba chiều của mô hình, trong đó có đỉnh và hình dạng; được sử dụng để render 3D các đối tượng trong trò chơi Game Maker.

What is a GMMOD file?

3D model created by Model Creator for Game Maker, a program used for designing 3D models; uses the same formatting as a GameMaker .D3D file but has a different file extension; saved in a plain text format and specifies the three-dimensional structure of the model, including vertices and shapes; used for rendering 3D objects in Game Maker games.

Cách mở .GMMOD file

Để mở file .GMMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMMOD do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio
  • Model Creator for Game Maker
  • Model Creator for Game Maker

Chuyển đổi file .GMMOD

File .GMMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *