GMO File

? Cách mở file .GMO? Những phần mềm mở file .GMO và sửa file lỗi. Convert N/A GMO file sang định dạng khác.

.GMO File Extension

   
File name GMO File
File Type GNU Machine Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GMO là file gì?

GMO là Developer Files - GNU Machine Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa đối tượng máy dữ liệu cụ thể cho một chương trình GNU, chẳng hạn như gettext; có thể được tạo ra hoặc đầu ra bởi một chương trình Unix và được sử dụng để dịch mã chương trình; tương tự như một tập tin .MO, nhưng sử dụng định dạng GNU.

What is a GMO file?

Contains machine object data specific to a GNU program, such as gettext; may be generated or output by a Unix program and is used for translating program code; similar to a .MO file, but uses the GNU format.

Cách mở .GMO file

Để mở file .GMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMO do người dùng đóng góp.

  • Poedit
  • Virtaal
  • Virtaal
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GMO

File .GMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *