GMP File

? Cách mở file .GMP? Những phần mềm mở file .GMP và sửa file lỗi. Convert N/A GMP file sang định dạng khác.

.GMP File Extension

   
File name GMP File
File Type Global Mapper Package File
Nhà phát triển Blue Marble Geographics
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .GMP là file gì?

GMP là Data Files - Global Mapper Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blue Marble Geographics.

tập tin gói dữ liệu được tạo ra và được sử dụng bởi Global Mapper, một ứng dụng GIS cho phép người dùng xem và vector chuyển đổi, raster, và dữ liệu độ cao; chứa dữ liệu bản đồ từ lớp nhập khẩu và tất cả các thiết lập cấu hình và chỉnh sửa đã được thực hiện để các lớp.

What is a GMP file?

Data package file created and used by Global Mapper, a GIS application that allows users to view and convert vector, raster, and elevation data; contains map data from imported layers and all of the configuration settings and edits that have been made to the layers.

Cách mở .GMP file

Để mở file .GMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMP do người dùng đóng góp.

  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • GEO5
  • GEO5
  • Geo
  • GeoMap.WA
  • Discovery
  • Discovery

Chuyển đổi file .GMP

File .GMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *