GMRES File

? Cách mở file .GMRES? Những phần mềm mở file .GMRES và sửa file lỗi. Convert Binary GMRES file sang định dạng khác.

.GMRES File Extension

   
File name GMRES File
File Type GameMaker Resource File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GMRES là file gì?

GMRES là Game Files - GameMaker Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

Nộp được sử dụng bởi GameMaker, một chương trình cho phép người dùng tạo các trò chơi điện tử; chứa nguồn lực dự án, chẳng hạn như các đối tượng trò chơi, kịch bản, và hình ảnh; sử dụng để lưu và xuất khẩu tài nguyên từ một trò chơi khác.

What is a GMRES file?

File used by GameMaker, a program that allows users to create computer games; contains project resources, such as game objects, scripts, and images; used to save and export resources from one game to another.

Cách mở .GMRES file

Để mở file .GMRES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMRES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMRES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMRES do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GMRES

File .GMRES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *