GMSPR File

? Cách mở file .GMSPR? Những phần mềm mở file .GMSPR và sửa file lỗi. Convert Binary GMSPR file sang định dạng khác.

.GMSPR File Extension

   
File name GMSPR File
File Type Game Maker Sprite File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .GMSPR là file gì?

GMSPR là Raster Image Files - Game Maker Sprite File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YoYo Games.

Đồ họa tập tin được tạo bởi Game Maker, một chương trình được sử dụng để phát triển trò chơi điện tử nền tảng, hỗ trợ iOS, Android, Windows, Mac OS X, và các nền tảng HTML5; tiết kiệm một tập hợp các sprites được sử dụng để hiển thị đồ họa trong game.

What is a GMSPR file?

Graphics file created by Game Maker, a program used for developing cross-platform video games, supporting iOS, Android, Windows, Mac OS X, and HTML5 platforms; saves a collection of sprites that are used for displaying graphics in the game.

Cách mở .GMSPR file

Để mở file .GMSPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMSPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMSPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMSPR do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games Game Maker

Chuyển đổi file .GMSPR

File .GMSPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *