GNO File

GNO là Data Files - GenoPro Genealogy Tree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GenoPro.

.GNO File Extension

   
File name GNO File
File Type GenoPro Genealogy Tree File
Nhà phát triển GenoPro
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .GNO là file gì?

GNO là Data Files - GenoPro Genealogy Tree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GenoPro.

hồ sơ dự án tạo ra bởi GenoPro, một chương trình miễn phí dùng để tạo ra gia phả; chứa dữ liệu dự án gia phả, trong đó có cây gia đình, gia phả, hình ảnh, ngày tháng, và thông tin phả hệ khác; sử dụng để lịch sử gia đình hồ sơ, phân tích chủng tộc gốc, và in báo cáo cây gia đình.

What is a GNO file?

Project file created by GenoPro, a free program used to create genealogies; contains genealogy project data, including family trees, pedigrees, pictures, dates, and other genealogy information; used to record family history, analyze ancestries, and print family tree reports.

Phần mềm mở file .GNO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNO do filegi.com tổng hợp.

  • GenoPro
  • Family Tree Maker
  • Family Tree Maker
  • Media Player Classic
  • Kilimanjaro
  • GenoPro
  • GenoPro

Chuyển đổi file .GNO

           

File .GNO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *