GNO File

? Cách mở file .GNO? Những phần mềm mở file .GNO và sửa file lỗi. Convert Binary GNO file sang định dạng khác.

.GNO File Extension

   
File name GNO File
File Type GenoPro Genealogy Tree File
Nhà phát triển GenoPro
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .GNO là file gì?

GNO là Data Files - GenoPro Genealogy Tree File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GenoPro.

hồ sơ dự án tạo ra bởi GenoPro, một chương trình miễn phí dùng để tạo ra gia phả; chứa dữ liệu dự án gia phả, trong đó có cây gia đình, gia phả, hình ảnh, ngày tháng, và thông tin phả hệ khác; sử dụng để lịch sử gia đình hồ sơ, phân tích chủng tộc gốc, và in báo cáo cây gia đình.

What is a GNO file?

Project file created by GenoPro, a free program used to create genealogies; contains genealogy project data, including family trees, pedigrees, pictures, dates, and other genealogy information; used to record family history, analyze ancestries, and print family tree reports.

Cách mở .GNO file

Để mở file .GNO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNO do người dùng đóng góp.

  • GenoPro
  • Family Tree Maker
  • Family Tree Maker
  • Media Player Classic
  • Kilimanjaro
  • GenoPro
  • GenoPro

Chuyển đổi file .GNO

File .GNO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *