GNP File

? Cách mở file .GNP? Những phần mềm mở file .GNP và sửa file lỗi. Convert N/A GNP file sang định dạng khác.

.GNP File Extension

   
File name GNP File
File Type 1GNPeak Output File
Nhà phát triển GNXAS
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .GNP là file gì?

GNP là Data Files - 1GNPeak Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GNXAS.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi gnpeak, một chương trình phân tích nguyên tử cho các hệ thống Unix; chứa thông tin về cấu trúc nguyên tử.

What is a GNP file?

Output file generated by gnpeak, an atomic analysis program for Unix systems; contains information about atomic structures.

Cách mở .GNP file

Để mở file .GNP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GNP

File .GNP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *